מדבקות גן סיפור1חנוכת גן סיפור ה' בתמוז, תשע"חחנוכת גן סיפור ה' בתמוז, תשע"ח3חנוכת גן סיפור ה' בתמוז, תשע"חחנוכת גן סיפור ה' בתמוז, תשע"חחנוכת גן סיפור ה' בתמוז, תשע"חחנוכת גן סיפור ה' בתמוז, תשע"חחנוכת גן סיפור ה' בתמוז, תשע"חחנוכת גן סיפור ה' בתמוז, תשע"חחנוכת גן סיפור ה' בתמוז, תשע"ח
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: misrad@ofra.org.il